Personereg 6E

Personereg 6E
R 470.00 R 540.00 SAVE R 70.00
Personereg 6E
Boezaart T
Out of Stock Can Order
Estimated Dispatch Date: 11 Jul 2022

Personereg 6E

Share:
Description

Personereg, wat nou die sesde uitgawe beleef, het deur die jare 'n standaardwerk oor die Suid-Afrikaanse personereg geword. Hierdie boek is vir die eerste keer in 1995 gepubliseer, net nadat Suid-Afrika 'n nuwe demokratiese bedeling aanvaar het. Die boek is 'n algemene bron oor die personereg wat ook uitgebreide verwysings bevat. Dit reflekteer die transformasie van die personereg om die waardes te weerspieel wat in die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika, 1996, met spesifi eke verwysing na die Handves van Regte, verskans word. Die sistematiese uiteensetting en breedvoerige oorsig maak hierdie boek geskik om as 'n handboek te bruik. Dit is ook in Engels beskikbaar. Eerstejaarstudente kan verwag om die grootste voordeel uit Personereg te put indien dit saam met Law of Persons Sourcebook gebruik word.

Product Information
ISBN13 (SKU)
9781485119012
Title
Personereg 6E
Author
Boezaart T
Edition
6th
Publisher
Juta
Publication Date
2017
Country of Publication
South Africa
Publishing Status
-
Format Type
Physical
Number of Pages
270
Related Products
Chat