Oxford Lesedi Grade 5 Reader

Oxford Lesedi Grade 5 Reader
Oxford Lesedi Grade 5 Reader
R
R 170.00 R 200.00 SAVE R 30.00
Oxford Lesedi Grade 5 Reader
O. D Gaborone, N. J. Kau, A. M. Mereotlhe, M. E. Mogotlhane, M. E. Rasedibe
Out of Stock Can Order
Estimated Dispatch Date: 01 Jul 2024

Oxford Lesedi Grade 5 Reader

Share:
Description

Oxford Lesedi ke thuto ya Puo ya Gae e e dirisiwang ke barutabana mo Aforika Borwa ka bophara. E ikaegile ka CAPS mme e letla barutwana go tswelela mo mephatong e meraro ya Kgato ya Magareng. E dirisa mekgwatiriso e e farologaneng, e e agang dikgono tsa puo le e e thusang barutwana mo tlhaeletsanong e e siameng. Buka ya Morutabana e dirisega bonolo le gone e tshegetsa morutabana mo mekgweng e e farologaneng ya go tsamaisa thuto.

Product Information
ISBN13 (SKU)
9780195998207
Title
Oxford Lesedi Grade 5 Reader
Author
O. D Gaborone, N. J. Kau, A. M. Mereotlhe, M. E. Mogotlhane, M. E. Rasedibe
Edition
1st
Publisher
Oxford University press
Publication Date
2012
Format Type
Physical
Related Products
Chat