Oxford Lebone Grade 8 Learner's Book (Sepedi)

Oxford Lebone Grade 8 Learner's Book (Sepedi)
Oxford Lebone Grade 8 Learner's Book (Sepedi)
R
R 200.00 R 230.00 SAVE R 30.00
Oxford Lebone Grade 8 Learner's Book (Sepedi)
S. Koshane, M. Mpe, T. Mphela
Out of Stock Can Order Non Refundable
Estimated Dispatch Date: 29 Feb 2024

Oxford Lebone Grade 8 Learner's Book (Sepedi)

Share:
Description

Oxford Lebone ke lenaneo le le lekanyeditswego la Leleme la Gae leo le somiswago ke barutisi Afrika-Borwa ka bophara. E humile ka diteng go netefatsa kakaretso ka botlalo ya Setatamente sa Pholisi sa senaneothuto le Kelo (CAPS). Oxford Lebone ke kgoboketso ya dingwalo ye e nago le ditsweletswa tse di dumisago le go kgahlisa tse di hlohleletsago tswelopele le go dumelela magato a go bala a a fapanego.

Product Information
ISBN13 (SKU)
9780199046775
Title
Oxford Lebone Grade 8 Learner's Book (Sepedi)
Author
S. Koshane, M. Mpe, T. Mphela
Edition
2nd
Publisher
Oxford University press
Publication Date
2013
Country of Publication
South Africa
Format Type
Physical
Number of Pages
192
Related Products
Chat