Oxford Lesedi Grade 6 Learner's Book

Oxford Lesedi Grade 6 Learner's Book
Oxford Lesedi Grade 6 Learner's Book
R
R 210.00 R 240.00 SAVE R 30.00
Oxford Lesedi Grade 6 Learner's Book
O. D. Gaborone, N. J. Kau, A. M. Mereotlhe, M. E. Mogotlhane, M. E. Rasedibe
Out of Stock Can Order
Estimated Dispatch Date: 29 Jul 2024

Oxford Lesedi Grade 6 Learner's Book

Share:
Description

Oxford Lesedi ke thuto ya Puo ya Gae e e dirisiwang ke barutabana mo Aforika Borwa ka bophara. E ikaegile ka CAPS mme e letla barutwana go tswelela mo mephatong e meraro ya Kgato ya Magareng. E dirisa mekgwatiriso e e farologaneng, e e agang dikgono tsa puo le e e thusang barutwana mo tlhaeletsanong e e siameng. Buka ya Morutabana e dirisega bonolo le gone e tshegetsa morutabana mo mekgweng e e farologaneng ya go tsamaisa thuto.

Product Information
ISBN13 (SKU)
9780199058259
Title
Oxford Lesedi Grade 6 Learner's Book
Author
O. D. Gaborone, N. J. Kau, A. M. Mereotlhe, M. E. Mogotlhane, M. E. Rasedibe
Publisher
Maskew Miller Learning
Publication Date
2012
Format Type
Physical
Number of Pages
160
Related Products
Chat